Bằng lái xe xin cấp lại tối đa được bao nhiêu lần? Giấy phép lái xe được cấp lại bao nhiêu lần?

đăng 12:03, 21 thg 3, 2018 bởi tại Hà Nội Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe   [ đã cập nhật 04:23, 11 thg 3, 2019 ]

Giấy phép lái xe, bằng lái xe được cấp lại tối đa bao nhiêu lần?

Hiện nay tình trạng làm mất, thất lạc, hư hỏng Giấy phép lái xe, bằng lái xe cơ giới đường bộ rất phổ biến. Dễ nhận thấy hầu hết các điểm cấp đổi Giấy phép lái xe tại Việt Nam luôn trong tình trạng ùn ứ hồ sơ, quá nhiều hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe trong đó các trường hợp xin cấp lại giấy phép lái xe bằng lái xe chiếm tỷ lệ lớn. Rất nhiều trường hợp trong thời gian ngắn phải đi xin cấp lại giấy phép lái xe, bằng lái xe do bị mất, bị thất lạc hoặc hư hỏng trong quá trình bảo lưu và sử dụng.
cap lai giay phep lai xe bi mat
Giấy phép lái xe, Bằng lái xe có quy định số lần cấp lại trong thời hạn sử dụng bao nhiêu lần?

Vậy Giấy phép lái xe, bằng lái xe được cấp lại bao nhiêu lần?
Giấy phép lái xe, Bằng lái xe có quy định số lần cấp lại trong thời hạn sử dụng bao nhiêu lần?
Tài xế được cấp lại bằng lái xe, Giấy phép lái xe tối đa mấy lần?

Số lần được cấp lại giấy phép lái xe, bằng lái xe bị mất

Theo quy định tại khoản 4 Điều 31 Thông tư 58/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, giấy phép lái xe (hay thông thường còn gọi là “bằng lái xe”) là chứng chỉ cấp cho người điều khiển xe cơ giới (người lái xe) để được phép lái một hoặc một số loại xe cơ giới.
Theo quy định tại Điều 48 Thông tư 58/2015/TT-BGTVT, sau hai tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, tùy trường hợp sẽ được xét cấp lại giấy phép lái xe, hoặc sát hạch lại lý thuyết hoặc cả lý thuyết và thực hành, cụ thể như sau:
Mất giấy phép lái xe lần thứ nhất:
 • Nếu giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới ba tháng: Được xét cấp lại giấy phép lái xe, bằng lái xe
 • Nếu giấy phép lái xe quá hạn sử dụng từ ba tháng đến dưới một năm, phải dự sát hạch lại lý thuyết.
 • Nếu giấy phép lái xe quá hạn sử dụng từ một năm trở lên, phải dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.
Mất giấy phép lái xe lần thứ hai:
 • Trong thời hạn hai năm, kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe.
 • Trên hai năm, kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất thì được xử lý cấp lại như mất lần thứ nhất.
 • Mất giấy phép lái xe lần thứ ba trở lên:
 • Trong thời hạn hai năm, kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần trước đó, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái xe;
 • Trên hai năm, kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần trước đó thì được xử lý cấp lại như mất lần thứ nhất.
Trường hợp phải thi sát hạch lại do bị mất Giấy phép lái xe, bằng lái xe quá số lần quy định hoặc hết hạn trong thời gian dài.
 • Hồ sơ dự sát hạch lại do bị mất giấy phép lái xe phải gửi trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải, gồm: Giấy tờ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 của Thông tư này. 
 • Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 27 ban hành kèm theo Thông tư này có ghi ngày tiếp nhận hồ sơ của cơ quan tiếp nhận. 
 • Bản chính hồ sơ gốc của giấy phép lái xe bị mất (nếu có).
Thời gian cấp lại giấy phép lái xe: chậm nhất không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.
Như vậy, tùy thuộc vào việc mất bằng lái xe lần thứ mấy và thời hạn sử dụng của bằng lái xe khi bị mất, người lái xe có thể được xem xét cấp lại hoặc phải dự thi sát hạch lại lý thuyết hoặc cả lý thuyết và thực hành.
Tuy nhiên điều này phải kèm điều kiện: người lái xe phải có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch; khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Hệ thống thông tin giấy phép lái xe, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý (không phụ thuộc vào việc người yêu cầu cấp lại còn hồ sơ gốc thi sát hạch để cấp giấy phép lái xe hay không).
Theo Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam

Comments