Các khóa nâng hạng bằng lái xe ô tô C, D, E

Nâng hạng bằng lái xe ô tô lên C, D, E cấp tốc tại Hà Nội


Ngoài các khóa học lái xe ô tô trực tiếp hạng B1, B11, B2, C trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Học viện cảnh sát nhân dân còn liên tục tuyển sinh và tổ chức các khóa nâng hạng bằng lái xe ô tô C, D, E, khóa nâng cấp bằng lái xe ô tô lên hạng C, D, E cấp tốc với thời gian nhanh nhất tại Hà Nội.
 • Khóa nâng hạng lái xe D lên E nhanh nhất tại Hà Nội Khóa nâng hạng bằng lái xe ô tô D lên hạng E cấp tốc tại Hà Nội Trung tâm đào ...
  Được đăng 04:37, 8 thg 11, 2019 bởi tại Hà Nội Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe
 • Khóa nâng hạng lái xe ô tô C lên E cấp tốc ở Hà Nội Khóa nâng hạng bằng lái xe ô tô C lên hạng E cấp tốc tại Hà Nội Trung tâm đào ...
  Được đăng 04:37, 8 thg 11, 2019 bởi tại Hà Nội Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe
 • Khóa nâng bằng lái xe ô tô C lên D nhanh nhất tại Hà Nội Khóa nâng hạng bằng lái xe ô tô C lên hạng D cấp tốc tại Hà Nội Trung tâm đào ...
  Được đăng 04:38, 8 thg 11, 2019 bởi tại Hà Nội Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe
 • Khóa nâng bằng lái xe ô tô B2 lên D cấp tốc tại Hà Nội Khóa nâng hạng bằng lái xe ô tô B2 lên hạng D cấp tốc tại Hà Nội Trung tâm đào ...
  Được đăng 04:39, 8 thg 11, 2019 bởi tại Hà Nội Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe
 • Khóa nâng cấp bằng lái xe ô tô B2 lên C cấp tốc tại Hà Nội Khóa nâng hạng bằng lái xe ô tô B2 lên hạng C cấp tốc tại Hà NộiTrung tâm đào ...
  Được đăng 04:39, 8 thg 11, 2019 bởi tại Hà Nội Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 5. Xem nội dung khác »

Khóa nâng hạng lái xe D lên E nhanh nhất tại Hà Nội

đăng 07:43, 4 thg 3, 2019 bởi tại Hà Nội Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe   [ đã cập nhật 04:37, 8 thg 11, 2019 ]

Khóa nâng hạng bằng lái xe ô tô D lên hạng E cấp tốc tại Hà Nội


Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe ô tô Học viện cảnh sát nhân dân liên tục tuyển sinh và tổ chức sát hạch nâng hạng bằng lái xe ô tô từ D lên hạng E cấp tốc tại Hà Nội với thời gian chỉ 2 tháng cho khóa nâng bằng lái xe ô tô D lên E.
Khóa nâng bằng lái xe ô tô C lên D
Đối với khóa nâng hạng bằng lái xe ô tô D lên E yêu cầu như sau.
Yêu cầu đối với bằng lái xe ô tô D lên E:
 1. Kinh nghiệm lái xe bằng D từ đủ 3 năm trở lên
 2. Tuổi phải từ 27 tuổi trở lên
 3. Đủ điều kiện sức khỏe lái xe ô tô hạng E theo quy định. ( khám tại bệnh viện )
 4. Bằng tốt nghiệp văn hóa tối thiểu từ cấp 2 trở lên.
 5. Giấy chứng nhận 70.000km an toàn.
Hồ sơ yêu cầu:
 • 01 CMND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu bản phô tô ( không cần công chứng )
 • 02 bản phô tô bằng lái xe ô tô hạng D
 • 01 giấy khám đủ sức khỏe lái xe theo quy định
 • 06 ảnh cỡ 3x4 màu nền xanh dương đậm.
 • 01 giấy chứng nhận số km an toàn
 • 02 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp văn hóa kèm bản gốc.
Yêu cầu các giấy tờ đều còn thời hạn và kèm theo bản gốc để đối chiếu.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ các yêu cầu trên xin vui lòng gọi theo số HOTLINE để nộp hồ sơ đăng ký

Khóa nâng hạng lái xe ô tô C lên E cấp tốc ở Hà Nội

đăng 07:40, 4 thg 3, 2019 bởi tại Hà Nội Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe   [ đã cập nhật 04:37, 8 thg 11, 2019 ]

Khóa nâng hạng bằng lái xe ô tô C lên hạng E cấp tốc tại Hà Nội


Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe ô tô Học viện cảnh sát nhân dân liên tục tuyển sinh và tổ chức sát hạch nâng hạng bằng lái xe ô tô từ C lên hạng E cấp tốc tại Hà Nội với thời gian chỉ 2 tháng cho khóa nâng bằng lái xe ô tô C lên E.
Khóa nâng bằng lái xe ô tô C lên D
Đối với khóa nâng hạng bằng lái xe ô tô C lên E yêu cầu như sau.
Yêu cầu đối với bằng lái xe ô tô C lên E:
 1. Kinh nghiệm lái xe bằng C từ đủ 5 năm trở lên
 2. Tuổi phải từ 27 tuổi trở lên
 3. Đủ điều kiện sức khỏe lái xe ô tô hạng E theo quy định. ( khám tại bệnh viện )
 4. Bằng tốt nghiệp văn hóa tối thiểu từ cấp 2 trở lên.
 5. Giấy chứng nhận 70.000km an toàn.
Hồ sơ yêu cầu:
 • 01 CMND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu bản phô tô ( không cần công chứng )
 • 02 bản phô tô bằng lái xe ô tô hạng C
 • 01 giấy khám đủ sức khỏe lái xe theo quy định. ( học viên tự đi khám )
 • 06 ảnh cỡ 3x4 màu nền xanh dương đậm.
 • 01 giấy chứng nhận số km an toàn
 • 02 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp văn hóa kèm bản gốc.
Yêu cầu các giấy tờ đều còn thời hạn và kèm theo bản gốc để đối chiếu.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ các yêu cầu trên xin vui lòng gọi theo số HOTLINE để nộp hồ sơ đăng ký

Khóa nâng bằng lái xe ô tô C lên D nhanh nhất tại Hà Nội

đăng 07:36, 4 thg 3, 2019 bởi tại Hà Nội Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe   [ đã cập nhật 04:38, 8 thg 11, 2019 ]

Khóa nâng hạng bằng lái xe ô tô C lên hạng D cấp tốc tại Hà Nội


Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe ô tô Học viện cảnh sát nhân dân liên tục tuyển sinh và tổ chức sát hạch nâng hạng bằng lái xe ô tô từ C lên hạng D cấp tốc tại Hà Nội với thời gian chỉ 2 tháng cho khóa nâng bằng lái xe ô tô C lên D.
Khóa nâng bằng lái xe ô tô C lên D
Đối với khóa nâng hạng bằng lái xe ô tô C lên D yêu cầu như sau.
Yêu cầu đối với bằng lái xe ô tô C lên D:
 1. Kinh nghiệm lái xe bằng C từ đủ 3 năm trở lên
 2. Tuổi phải từ 24 tuổi trở lên
 3. Đủ điều kiện sức khỏe lái xe ô tô hạng D theo quy định. ( khám tại bệnh viện )
 4. Bằng tốt nghiệp văn hóa tối thiểu từ cấp 2 trở lên.
 5. Giấy chứng nhận 50.000km an toàn.
Hồ sơ yêu cầu:
 • 01 CMND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu bản phô tô ( không cần công chứng )
 • 02 bản phô tô bằng lái xe ô tô hạng C
 • 01 giấy khám đủ sức khỏe lái xe theo quy định . ( học viên phải tự đi khám )
 • 06 ảnh cỡ 3x4 màu nền xanh dương đậm.
 • 01 giấy chứng nhận số km an toàn
 • 02 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp văn hóa kèm bản gốc.
Yêu cầu các giấy tờ đều còn thời hạn và kèm theo bản gốc để đối chiếu.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ các yêu cầu trên xin vui lòng gọi theo số HOTLINE để nộp hồ sơ đăng ký

Khóa nâng bằng lái xe ô tô B2 lên D cấp tốc tại Hà Nội

đăng 07:26, 4 thg 3, 2019 bởi tại Hà Nội Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe   [ đã cập nhật 04:39, 8 thg 11, 2019 ]

Khóa nâng hạng bằng lái xe ô tô B2 lên hạng D cấp tốc tại Hà Nội


Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe ô tô Học viện cảnh sát nhân dân liên tục tuyển sinh và tổ chức sát hạch nâng hạng bằng lái xe ô tô từ B2 lên hạng D cấp tốc tại Hà Nội với thời gian chỉ 2 tháng cho khóa nâng bằng lái xe ô tô B2 lên D.
Nâng hạng bằng lái xe ô tô B2 lên D

Đối với khóa nâng hạng bằng lái xe ô tô B2 lên D yêu cầu như sau.
Yêu cầu đối với bằng lái xe ô tô B2 lên D:
 1. Kinh nghiệm lái xe bằng B2 từ đủ 5 năm trở lên
 2. Tuổi phải từ 24 tuổi trở lên
 3. Đủ điều kiện sức khỏe lái xe ô tô hạng D theo quy định. ( khám tại bệnh viện )
 4. Bằng tốt nghiệp văn hóa tối thiểu từ cấp 2 trở lên.
 5. Giấy chứng nhận 50.000km an toàn.
Hồ sơ yêu cầu:
 • 01 CMND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu bản phô tô ( không cần công chứng )
 • 02 bản phô tô bằng lái xe ô tô hạng B2
 • 01 giấy khám đủ sức khỏe lái xe theo quy định. ( học viên tự đi khám sức khỏe )
 • 06 ảnh cỡ 3x4 màu nền xanh dương đậm.
 • 01 giấy chứng nhận số km an toàn
 • 02 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp văn hóa kèm bản gốc.
Yêu cầu các giấy tờ đều còn thời hạn và kèm theo bản gốc để đối chiếu.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ các yêu cầu trên xin vui lòng gọi theo số HOTLINE để nộp hồ sơ đăng ký

Khóa nâng cấp bằng lái xe ô tô B2 lên C cấp tốc tại Hà Nội

đăng 07:20, 4 thg 3, 2019 bởi tại Hà Nội Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe   [ đã cập nhật 04:39, 8 thg 11, 2019 ]

Khóa nâng hạng bằng lái xe ô tô B2 lên hạng C cấp tốc tại Hà Nội


Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe ô tô Học viện cảnh sát nhân dân liên tục tuyển sinh và tổ chức sát hạch nâng hạng bằng lái xe ô tô từ B2 lên hạng C cấp tốc tại Hà Nội với thời gian chỉ 2 tháng cho khóa nâng bằng lái xe ô tô B2 lên C.
Nâng hạng bằng lái xe ô tô B2 lên C

Đối với khóa nâng hạng bằng lái xe ô tô B2 lên C yêu cầu duy nhất đó là kinh nghiệm lái xe.
Yêu cầu đối với bằng lái xe ô tô B2 lên C:
 1. Kinh nghiệm lái xe bằng B2 từ đủ 3 năm trở lên
 2. Tuổi phải từ 21 tuổi trở lên
 3. Đủ điều kiện sức khỏe lái xe ô tô tải hạng C theo quy định. ( khám tại bệnh viện )
Hồ sơ yêu cầu:
 • 01 CMND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu bản phô tô ( không cần công chứng )
 • 02 bản phô tô bằng lái xe ô tô hạng B2
 • 01 giấy khám đủ sức khỏe lái xe theo quy định
 • 06 ảnh cỡ 3x4 màu nền xanh dương đậm.
Yêu cầu các giấy tờ đều còn thời hạn và kèm theo bản gốc để đối chiếu.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ các yêu cầu trên xin vui lòng gọi theo số HOTLINE để nộp hồ sơ đăng ký

1-5 of 5