Thi tốt nghiệp lái xe ô tô là gì? Thi chứng chỉ nghề lái xe ô tô là gì?

đăng 05:21, 11 thg 3, 2019 bởi tại Hà Nội Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe   [ đã cập nhật 05:21, 11 thg 3, 2019 ]

Thi tốt nghiệp lái xe ô tô là gì? Thi chứng chỉ nghề lái xe ô tô là gì?


Chắc hẳn những ai đang cần thông tin về học lái xe ô tô và thi lấy bằng lái xe ô tô B1, B11, B2, C... Sau khi có thông tin về quy trình học lái xe ô tô và quy trình thi sát hạch bằng lái xe ô tô sẽ thắc mắc. Học lái xe ô tô và thi sát hạch lấy bằng thôi là xong. Khi hỏi thông tin về quy trình học lái xe ô tô và thi lấy bằng lái xe ô tô qua các giáo viên dạy lái xe, giáo viên thu nhận hồ sơ học lái xe ô tô hoặc tại các văn phòng thu nhận hồ sơ học và thi lái xe ô tô chỉ thông tin duy nhất đó là: Đăng ký học lái xe ô tô đến ngày đi thi sát hạch là có bằng lái xe ô tô.
chứng chỉ nghề lái xe được cấp sau khi thí sinh vượt qua kỳ sát hạch chứng chỉ nghề lái xe
Một số trung tâm đào tạo lái xe ô tô và sát hạch lái xe ô tô đã cắt giảm hoặc lược bỏ hoặc hình thức một số quy trình trong công tác đào tạo và sát hạch lái xe ô tô.
Trong đó quy trình về thi tốt nghiệp lái xe ( thi lấy chứng chỉ nghề lái xe ) thường bị lược bỏ nhiều nhất.
THI TỐT NGHIỆP LÁI XE Ô TÔ ( thi kiểm tra chứng chỉ lái xe hay còn gọi là chứng chỉ nghề lái xe ) LÀ GÌ?
Thi tốt nghiệp lái xe là một trong những quy trình quan trọng gần như bậc nhất trong quy trình đào tạo và sát hạch lái xe ô tô.
Theo quy trình đào tạo và sát hạch lái xe ô tô sẽ chia làm 2 phần chính đó là:
  1. Quy trình đào tạo lái xe, dạy lái xe
  2. Quy trình sát hạch cấp giấy phép lái xe
Vậy thì thi tốt nghiệp lái xe ô tô, thi kiểm tra chứng chỉ lái xe ô tô, thi tốt nghiệp nghề lái xe ý nghĩa như thế nào trong quy trình đào tạo và sát hạch lái xe ô tô?.
Thi tốt nghiệp lái xe ô tô ( thi chứng chỉ nghề lái xe ô tô ):
  • Là một phần thi sát hạch tay lái lái xe của học viên, kiểm tra chất lượng sau khóa học lái xe ô tô cho người học lái xe  trước khi thi sát hạch cấp giấy phép lái xe.
  • Các học viên học lái xe ô tô sau khi được đào tạo lái xe, được dạy lái xe ô tô hoàn tất khóa học lái xe ô tô sẽ trải qua kỳ kiểm tra tay lái xe, ( kiểm tra tay lái xe ô tô ) và được chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo lái xe. ( chứng chỉ tốt nghiệp lái xe tương tự như chứng chỉ của các khóa học khác. Giống như bạn vừa học xong một khóa học tiếng anh chẳng hạn bạn sẽ phải thi kiểm tra để được cấp chứng chỉ hoàn tất khóa học đó.
Vậy thì thi kiểm tra chứng chỉ lái xe ( thi tốt nghiệp lái xe ô tô ) do cơ quan nào tổ chức?
Thi tốt nghiệp lái xe ô tô ( thi chứng chỉ nghề lái xe ô tô ) được các trung tâm dạy nghề lái xe ô tô, trung tâm đào tạo lái xe ô tô, trung tâm đào tạo dạy nghề lái xe, trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe... nới các bạn nộp hồ sơ đăng ký các khóa học lái xe ô tô tổ chức để kiểm tra tay lái lái xe và chất lượng khóa đào tạo lái xe ô tô tại trung tâm đó cho các học viên đã tham gia khóa học lái xe ô tô tại trung tâm đó.
Đây là quy trình bắt buộc trước khi thi sát hạch cấp giấy phép lái xe theo quy định về Đào tạo và sát hạch lái xe.
Khóa thi kiểm tra chứng chỉ nghề lái xe ( thi tốt nghiệp nghề lái xe ô tô ) tương tự như quy trình thi sát hạch cấp giấy phép lái xe sẽ có 3 phần thi:
  1. Thi sát hạch lý thuyết ( thi luật giao thông đường bộ )
  2. Thi sát hạch lái xe trong sa hình. ( thi sát hạch lái xe trong sân sát hạch )
  3. Thi sát hạch lái xe ngoài đường. ( thi sát hạch lái xe đường trường )
Học viên học lái xe ô tô cần phải vượt qua 3 phần thi như trên để được cấp chứng chỉ nghề lái xe ( Chứng chỉ tốt nghiệp nghề lái xe )
Sau khi vượt qua ký sát hạch kiểm tra chứng chỉ nghề lái xe ( thi tốt nghiệp chứng chỉ nghề lái xe ) học viên mới chính thức được tham gia kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe.
Lưu ý: Đây là kỳ thi sát hạch quan trọng không kém kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe mà học viên học lái xe phải tham gia trước khi tham gia kỳ thi sát hạch để cấp giấy phép lái xe ô tô.

→ LỊCH THI SÁT HẠCH MỚI NHẤT:

→ CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN KHÁC:

Comments