Học phí khóa nâng bằng lái xe ô tô lên C, D, E tại Hà Nội

Học phí khóa nâng bằng lái xe ô tô lên C - D - E tại Hà Nội


Ngoài các khóa học lái xe ô tô trực tiếp hạng B1, B11, B2, C trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Học viện cảnh sát nhân dân còn liên tục tuyển sinh và tổ chức các khóa nâng hạng bằng lái xe ô tô C, D, Ekhóa nâng cấp bằng lái xe ô tô lên hạng C, D, E cấp tốc với thời gian nhanh nhất tại Hà Nội.
Dưới đây là học phí các khóa nâng bằng lái xe ô tô lên C, D, E tại Trung tâm:
Học phí nâng bằng lái xe ô tô lên C, D, E chia làm 2 mục học phí.
 1. Học phí nâng hạng bằng lái xe ô tô lên 1 hạng.
 2. Học phí nâng dấu bằng lái xe ô tô lên 2 hạng.

Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 5. Xem nội dung khác »

Chi phí nâng bằng lái xe hạng D lên E thấp nhất tại Hà Nội

đăng 05:23, 5 thg 3, 2019 bởi tại Hà Nội Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe   [ đã cập nhật 05:28, 5 thg 3, 2019 ]

Học phí nâng bằng lái xe ô tô D lên E mới nhất tại Hà Nội


Học phí nâng bằng lái xe ô tô D lên E được tính theo nâng hạng bằng lái xe 1 bậc. Chi phí nâng dấu bằng lái xe D lên E cũng như nâng hạng B2 lên C và nâng hạng C lên D là tương tự nhau.
Học phí nâng bằng lái xe ô tô D lên E tại Hà Nội
Chi phí nâng hạng bằng lái xe ô tô D lên E tại trung tâm như sau:
 • Mức học phí nâng hạng bằng lái xe ô tô D lên bằng lái xe hạng E: 3.500.000 đ.
 • Mức phí trên là phí đóng ngay lúc nộp hồ sơ đăng ký.
 • Học phí trên chưa bao gồm chi phí thuê xe hạng E để tập và ôn thi sát hạch.
 • Học viên tự chi phí giờ thuê xe tập lái hoặc xe chíp hạng E để tập.
Để nộp hồ sơ vui lòng gọi theo HOTLINE

→ CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Học phí nâng bằng lái xe hạng C lên E thấp nhất tại Hà Nội

đăng 05:20, 5 thg 3, 2019 bởi tại Hà Nội Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe   [ đã cập nhật 05:29, 5 thg 3, 2019 ]

Học phí nâng bằng lái xe ô tô C lên E mới nhất tại Hà Nội


Học phí nâng bằng lái xe ô tô C lên E được tính theo nâng hạng bằng lái xe 2 bậc. Chi phí nâng dấu bằng lái xe B2 lên D và nâng hạng C lên E là tương tự nhau.
Học phí nâng bằng lái xe ô tô D lên E tại Hà Nội
Chi phí nâng hạng bằng lái xe ô tô C lên E như sau:
 • Mức học phí nâng hạng bằng lái xe ô tô C lên E: 4.500.000 đ.
 • Mức phí trên là phí đóng ngay lúc nộp hồ sơ đăng ký.
 • Học phí trên chưa bao gồm chi phí thuê xe hạng E để tập và ôn thi sát hạch.
 • Học viên tự chi phí giờ thuê xe tập lái hoặc xe chíp hạng E để tập.
Để nộp hồ sơ vui lòng gọi theo HOTLINE

→ CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Học phí nâng bằng lái xe C lên D tốt nhất tại Hà Nội

đăng 05:17, 5 thg 3, 2019 bởi tại Hà Nội Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe   [ đã cập nhật 05:30, 5 thg 3, 2019 ]

Học phí nâng bằng lái xe ô tô C lên D mới nhất tại Hà Nội


Học phí nâng bằng lái xe ô tô C lên D được tính theo nâng hạng bằng lái xe 1 bậc. Chi phí nâng dấu bằng lái xe C lên D cũng như nâng hạng B2 lên C và nâng hạng D lên E là tương tự nhau.
Học phí nâng bằng lái xe ô tô D lên E tại Hà Nội
Chi phí nâng hạng bằng lái xe ô tô C lên D như sau:
 • Mức học phí nâng hạng bằng lái xe ô tô C lên bằng lái xe hạng D: 3.500.000 đ.
 • Mức phí trên là phí đóng ngay lúc nộp hồ sơ đăng ký.
 • Học phí trên chưa bao gồm chi phí thuê xe hạng D để tập và ôn thi sát hạch.
 • Học viên tự chi phí giờ thuê xe tập lái hoặc xe chíp hạng D để tập.
Để nộp hồ sơ vui lòng gọi theo HOTLINE

→ CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Học phí nâng bằng lái xe ô tô B2 lên D rẻ nhất tại Hà Nội

đăng 05:14, 5 thg 3, 2019 bởi tại Hà Nội Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe   [ đã cập nhật 05:31, 5 thg 3, 2019 ]

Học phí nâng bằng lái xe ô tô B2 lên D mới nhất tại Hà Nội


Học phí nâng bằng lái xe ô tô B2 lên D được tính theo nâng hạng bằng lái xe 2 bậc. Chi phí nâng dấu bằng lái xe B2 lên D cũng như nâng hạng C lên E là tương tự nhau.
Học phí nâng bằng lái xe ô tô D lên E tại Hà Nội
Chi phí nâng hạng bằng lái xe ô tô B2 lên D như sau:
 • Mức học phí nâng hạng bằng lái xe ô tô B2 lên C: 4.500.000 đ.
 • Mức phí trên là phí đóng ngay lúc nộp hồ sơ đăng ký.
 • Học phí trên chưa bao gồm chi phí thuê xe hạng D để tập và ôn thi sát hạch.
 • Học viên tự chi phí giờ thuê xe tập lái hoặc xe chíp hạng D để tập.
Để nộp hồ sơ vui lòng gọi theo HOTLINE

→ CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Học phí nâng bằng lái xe ô tô B2 lên C tốt nhất tại Hà Nội

đăng 05:10, 5 thg 3, 2019 bởi tại Hà Nội Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe   [ đã cập nhật 05:31, 5 thg 3, 2019 ]

Học phí nâng bằng lái xe ô tô B2 lên C mới nhất tại Hà Nội


Học phí nâng bằng lái xe ô tô B2 lên C được tính theo nâng hạng bằng lái xe 1 bậc. Chi phí nâng dấu bằng lái xe B2 lên C cũng như nâng hạng C lên D và nâng hạng D lên E là tương tự nhau.
Học phí nâng bằng lái xe ô tô D lên E tại Hà Nội
Chi phí nâng hạng bằng lái xe ô tô B2 lên C như sau:
 • Mức học phí nâng hạng bằng lái xe ô tô B2 lên C: 3.500.000 đ.
 • Mức phí trên là phí đóng ngay lúc nộp hồ sơ đăng ký.
 • Học phí trên chưa bao gồm chi phí thuê xe hạng C để tập và ôn thi sát hạch.
 • Học viên tự chi phí giờ thuê xe tập lái hoặc xe chíp hạng C để tập.
Để nộp hồ sơ vui lòng gọi theo HOTLINE

→ CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

1-5 of 5