Nâng hạng bằng lái xe ô tô lên C, D, E cấp tốc tại Hà Nội

đăng 05:43, 26 thg 2, 2019 bởi tại Hà Nội Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe   [ đã cập nhật 18:49, 11 thg 2, 2020 ]

Nâng hạng bằng lái xe ô tô lên C, D, E cấp tốc tại Hà Nội


Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe ngoài tổ chức đào tạo và sát hạch lái xe ô tô hạng B1, B11, B2, C Trung tâm còn tổ chức sát hạch các khóa nâng hạng bằng lái xe ô tô, nâng cấp bằng lái xe ô tô, nâng dấu bằng lái xe ô tô lên C, D, E cấp tốc tại Hà Nội.
Các khóa sát hạch nâng hạng bằng lái xe ô tô lên C, D, E được tổ chức liên tục trong tháng tại Hà Nội.
Các khóa nâng hạng bằng lái xe ô tô tại Trung tâm:
  1. Khóa nâng hạng bằng lái xe ô tô B2 lên hạng C và D.
  2. Khóa nâng hạng bằng lái xe ô tô C lên hạng D và E.
  3. Khóa nâng hạng bằng lái xe ô tô D lên hạng E.
Thời gian chờ thi: Cấp tốc chỉ 2 tháng 15 ngày

→ CÓ THỂ BẠN MUỐN BIẾT:

Comments